Centro Europeo de Empresas e Innovación Bahía de Cádiz

Name of Organisation: 
Centro Europeo de Empresas e Innovación Bahía de Cádiz
Typology of Organisation: Sector representatives (e.g. associations, unions, etc)
Sector of Activity: Research & innovation
Country: Spain
Organisation Email:
Website: